Loading...
Skip to main content

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022 - 2025

(11/08/2022 08:30)

Ngày 06/8/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Chi bộ Tòa Hình sự, Chi bộ Tòa Dân sự, Chi bộ Tòa Hành chính, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ - Thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có đồng chí Vũ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

image

Đồng chí Vũ Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể Đảng viên, các chi bộ đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III đã đề ra. Nhìn chung, đa số các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng. Công tác sinh hoạt Đảng của các Chi bộ được duy trì thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Đảng; chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ ngày càng vững vàng về chính trị, tư tưởng, chấp hành đúng quy định của Đảng; gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đại hội các chi bộ lần thứ IV là Đại hội của sự nối tiếp, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề cho công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2022-2025. Với nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Vũ Văn Minh đề nghị các chi bộ tiếp tục củng cố khối đoàn kết, nêu cao tinh thần dân chủ; phê bình và tự phê bình, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại khuyết điểm, hạn chế, chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người cán bộ, Đảng viên; ra sức phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả bầu cử, Chi ủy Văn phòng gồm 3 đồng chí Nguyễn Quang Huệ Thông – Chánh Văn phòng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hồ Quang Lâm – Phó Chánh Văn phòng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Hoàng Nhẩn Ti – Kế toán được bầu vào chi ủy; đồng chí Phan Thị Lý – Trưởng phòng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng TCCB,TT&TĐKT; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng phòng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng KTNV&THA; đồng chí Hoàng Quang Bình – Chánh tòa được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Tòa Hình sự; đồng chí Trần Hưng Bính – Chánh tòa được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Tòa Dân sự, đồng chí Trần Ngọc Tú – Chánh tòa được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Tòa Hành chính, nhiệm kỳ 2022-2025.

image

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

image

Đ/c Vũ Văn Minh và Chi bộ Văn phòng tại đại hội

image

Đ/c Vũ Văn Minh và Chi bộ Phòng TCCB,TT&TĐKT tại đại hội

image

Đ/c Vũ Văn Minh và Phòng KTNV&THA tại đại hội

image

Đ/c Bùi Văn Thanh, Đ/c Trương Cao Sơn và Chi bộ Tòa Hình sự tại Đại hội

image

Đ/c Bùi Văn Thanh và Chi bộ Tòa Hành chính tại Đại hội

image

Đ/c Bùi Văn Thanh, Đ/c Trương Cao Sơn và Chi bộ Tòa Dân sự tại Đại hội

H.Nhung


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 335
cdscv