Loading...
Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Tòa án nhân dân và Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án (29/11/2022)

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC, ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao về chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, chiều 25/11/2022, tại Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp đã ký kết Kế hoạch Phối hợp giữa hai cơ quan về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại TAND trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin xét xử

Lần thứ 02 Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà xét xử trực tuyến (20/09/2022)

Ngày 15/09, Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên toà xét xử trực tuyến lần hai với 03 vụ án theo quy định của Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 Quốc hội về tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến.

cdscv