Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Huế

Image
Tôn Minh Hiền
Năm sinh: 1965
Quê quán: Thừa Thiên HuếChánh án TAND thị xã Hương Thủy

Image
Mai Văn Phú
Năm sinh: 1969
Quê quán: Thừa Thiên HuếChánh án TAND thị xã Hương Trà

Image
Lê Hữu Nam
Năm sinh: 1965
Quê quán:Chánh án TAND huyện Phong Điền

Image
Nguyễn Văn Đạt
Năm sinh: 1964
Quê quán: Thừa Thiên HuếChánh án TAND huyện Quảng Điền

Image
Trương Quốc Công
Năm sinh: 1977
Quê quán:Chánh án TAND huyện Phú Vang

Image
Võ Sơn
Năm sinh: 1964
Quê quán: Thừa Thiên HuếChánh án TAND huyện Phú Lộc

Image
Phan Sang
Năm sinh: 1978
Quê quán: Thừa Thiên HuếChánh án TAND huyện A Lưới

Image
Hồ Văn Vĩnh
Năm sinh: 1964
Quê quán: Thừa Thiên HuếChánh án TAND huyện Nam Đông

Image
Hồ Minh Thược
Năm sinh: 1977
Quê quán: Thừa Thiên Huếcdscv