Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Vũ Văn Minh
Năm sinh: 1974
Quê quán: Thừa Thiên HuếPhó Chánh án

Image
Trương Cao Sơn
Năm sinh: 1973
Quê quán: Thừa Thiên HuếPhó Chánh án

Image
Bùi Văn Thanh
Năm sinh: 1967
Quê quán: Thừa Thiên Huếcdscv