Loading...
Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(15/12/2022 16:27)

Ngày 12/12/2022, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng ủy TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, quần chúng, đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Vũ Văn Minh – Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Theo chương trình hội nghị, cán bộ, đảng viên, người lao động đã được quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

image

Đ/c Vũ Văn Minh quán triệt tại hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 - Khóa XIII đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, quần chúng đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Minh đã lưu ý nhiều nội dung quan trọng của nghị quyết liên quan đến chính sách pháp luật, công tác của hệ thống Tòa án nhân dân và những nội dung liên quan đến tiến trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

image

Cán bộ, quần chúng, đảng viên dự hội nghị

N.Thông


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 341
cdscv