Loading...
Skip to main content

Khối thi đua Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2022

(02/12/2022 17:30)

Ngày 02/12/2022, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng Khối Nội chính tỉnh năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh và 10 đơn vị trong khối.

Hội nghị đã được nghe, xem báo cáo tổng kết của Khối với nội đánh giá sát với thực tế các phong trào thi đua và kết quả đạt được của các đơn vị trong khối. Điểm mới của Hội nghị tổng kết năm nay là các đơn vị được nghe báo cáo tổng kết bằng video có thuyết minh với hình ảnh, âm thanh sinh động được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Việc xây dựng báo cáo bằng video, hình ảnh được các đơn vị trong Khối, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao.

image

Đ/c Vũ Văn Minh – Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc hội nghị

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn với phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua do tỉnh Phát động như "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải"; "Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng"; "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần"... , quyết tâm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện đạt kết quả khả quan; công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm, hoạt động điều tra, truy tố; hoạt động xét xử, kiểm sát và thi hành án hình sự,… đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, không có các hành vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đổi mới công tác quản lý, điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả,...

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; củng cố, kiện toàn tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động xã hội, chung sức vì cộng đồng,...

Với những thành tích đã đạt được của các đơn vị trong Khối Nội chính, hội nghị đã bầu chọn, suy tôn Tòa án nhân dân tỉnh và Công an tỉnh là 02 đơn vị xuất sắc để đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022. Hội nghị cũng đã thống nhất cử đơn vị Công an tỉnh làm Trưởng khối và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng khối thi đua Nội chính năm 2023.

Một số hình ảnh:

image

image

Duy Hiếu


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 504
cdscv