Loading...
Skip to main content

Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho Đoàn viên thanh niên

(30/06/2022 11:02)

Ngày 30/6/2022, Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn cho đoàn viên thanh niên. Dự và báo cáo chuyên đề có đồng chí Nguyễn Quốc Bảo Lâm – Bí thư Chi đoàn và toàn thể đoàn viên chi đoàn cùng tham dự.

image

image

Tại hội nghị, Đoàn viên thanh niên TAND tỉnh đã được học tập về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

image

Qua buổi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận. Qua đó, nâng cao được ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của cán bộ Đoàn trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 30
cdscv