Loading...
Skip to main content

Đảng ủy TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy

(05/07/2021 14:40)

Sáng ngày 05/7/2021, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Hội nghị được TS. Nguyễn Văn Bường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh trực tiếp báo cáo nội dung.

Hội nghị tập trung nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;...

image

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã trình bày những thành tựu đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI thông qua; những nội dung cơ bản của Nghị quyết và mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra; những nội dung, chương trình cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đặc biệt là Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 24/05/2021 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/05/2021 về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hội nghị đã giúp các chi bộ, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong Đảng bộ TAND tỉnh Thừa Thiên Huế nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

N. Thông


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 74
cdscv