Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

(23/03/2021 16:54)

Sáng ngày 18/3/2021, Tòa án nhân huyên huyện Phong Điền phối hợp triển khai, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đến đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và công chức Tư pháp - Hộ tịch của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Dự hội nghị có đồng chí đồng chí Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phong Điền.

image

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Phong Điền đã trực tiếp triển khai, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Trong đó nhấn mạnh về sự cần thiết của việc ban hành Luật; các nội dung cơ bản của Luật quy định nguyên tắc, phạm vi vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại, công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án. Đồng thời, thông báo kết quả bước đầu trong công tác triển khai thi hành Luật và một số kiến nghị, giải pháp liên quan đến công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật trong thời gian tới.

Trần Văn Trường


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 557
cdscv