Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

(28/01/2021 08:21)

Sáng ngày 25/01/2021, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Bường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trực tiếp quán triệt và triển khai nội dung nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua hội nghị, các đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh nắm được quan điểm, phương hướng, mục tiêu, chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI thông qua. Trên cơ sở đó Đảng ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan Tòa án, từ đó xác định quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bường đã yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động tích cực học tập, nghiên cứu, nắm chắc nhiều nội dung quan trọng của các nghị quyết. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên tuyền nghị quyết nhằm nâng cao lòng tự hào về những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển. Tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết của Đảng các cấp; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thực dụng, cơ hội, thù địch. Cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt phải tự liên hệ trách nhiệm bản thân, thực hiện tốt nghị quyết góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

N.Thông


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 205
cdscv