Loading...
Skip to main content
Nghị quyết 14/NQ-CP

Số ký hiệu:14/NQ-CP

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:05/03/2014

CHÍNH PHỦ
--------

Số: 14/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 2 NĂM 2014

CHÍNH PH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 02 năm 2014, tổ chức ngày 28 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014:

Chính phủ thống nhất nhận định: Trong tháng, các bộ, cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp đã tích cực, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; đồng thời, các bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước. Xuất khẩu tăng khá và có xuất siêu. Sản xuất công nghiệp tăng so cùng kỳ, tồn kho giảm. Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định. Khu vực dịch vụ phát triển khá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của người dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm đạt kết quả. Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường; an ninh, trật tự được giữ vững. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, thách thức: Dư nợ tín dụng tăng trưởng còn chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn. Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài cùng với dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và gây thiệt hại ở một số địa phương. Tình hình dịch bệnh ở người, vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Tai nạn giao thông còn xảy ra những vụ nghiêm trọng, nhất là sau đợt nghỉ Tết.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Công điện số 179/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, trong đó tập trung các vấn đề trọng tâm sau đây:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng linh hoạt, hiệu quả; xem xét khả năng điều chỉnh giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và lạm phát; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình cho vay thí điểm phục vụ cho phát triển nông nghiệp theo các nội dung ưu tiên sau: các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp, các mô hình sản xuất áp dụng khoa học và công nghệ cao, các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ phương án hạ lãi suất và nâng mức cho vay đối với các hộ nghèo và cận nghèo; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu; duy trì ổn định tỷ giá và thị trường vàng.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai thu mua tạm trữ lúa gạo; thực hiện cơ cấu sản xuất lúa gạo phù hợp với tình hình thị trường để bảo đảm hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh; phối hợp với Bộ Công Thương dự báo và triển khai biện pháp khơi thông các thị trường để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, nhất là lúa gạo, cá tra, rau quả; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch cúm gia cầm, đặc biệt là vận chuyển, buôn lậu gia cầm qua biên giới.

- Bộ Công Thương thực hiện chính sách khuyến khích, động viên, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất; triển khai các hoạt động thị trường để kích cầu thị trường nội địa, tuyên truyền sử dụng sản phẩm hàng hóa Việt Nam; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, trốn lậu thuế, kinh doanh trái phép; nhân rộng mô hình bình ổn giá không có sự hỗ trợ của ngân sách; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tích cực đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thúc đẩy đầu tư, tạo điều kiện khuyến khích đầu tư xã hội, phát triển doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện cho các dự án FDI triển khai và hoạt động; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cam kết và bố trí đủ vốn đối ứng để giải ngân vốn ODA; chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết vốn cho các dự án có khối lượng thực hiện lớn; phối hợp với Bộ Tài chính đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ để triển khai thi công các dự án theo kế hoạch.

- Bộ Tài chính rà soát tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 và giải quyết các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh giải ngân, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014; bảo đảm ngân sách kịp thời để thực hiện các chính sách về giảm nghèo; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc một số doanh nghiệp tăng giá sữa, xử lý nghiêm việc liên kết làm giá và cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Bộ Giao thông vận tải rà soát, bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông; tăng cường giám sát, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật đối với các loại phương tiện tham gia giao thông; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, đặc biệt là dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên phải bảo đảm tiến độ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho thi công trong tháng 3 năm 2014.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bằng các giải pháp đồng bộ liên quan tới các khâu từ hoàn thiện hệ thống, cơ cấu, chương trình, sách giáo khoa đến phương pháp giảng dạy, kiểm định chất lượng. Trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 và xây dựng phương án đổi mới thi từ năm 2015.

- Bộ Y tế tăng cường thực hiện phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh ở người, đặc biệt là cúm A(H5N1), bệnh chân tay miệng, dịch sởi; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện công tác tiêm phòng để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh; cảnh báo sớm và ngăn chặn các bệnh nguy hiểm xâm nhập vào Việt Nam; thực hiện giám sát an toàn thực phẩm, nhất là việc sử dụng hóa chất bảo quản, chế biến thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện, khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức lễ hội bảo đảm văn minh, lành mạnh, an toàn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014; khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019; tăng cường xúc tiến, quảng bá, phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch, thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương lồng ghép thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, việc làm, xây dựng nông thôn mới; rà soát, thực hiện hỗ trợ cứu đói, kịp thời giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao chỉ đạo nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm chủ quyền quốc gia gắn với bảo đảm quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị; tiếp tục kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông trong cộng đồng.

- Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hanh mới các văn bản pháp luật; tích cực chuẩn bị các đề án theo chương trình công tác; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy đầu tư, kinh doanh.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt để cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã có đề án được phê duyệt; tiếp tục rà soát số doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn hoặc giữ cổ phần chi phối, xây dựng đề án bổ sung để thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin, minh bạch các vấn đề dư luận quan tâm; công khai các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

2. Về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động của Chính phủ, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện và có bước tiến bộ lớn. Các thể chế, chính sách được ban hành và triển khai thực hiện đã tạo ra những chuyển biến quan trọng, mang lại nhiều thành tựu. Các yếu tố nền tảng của kinh tế thị trường đã cơ bản hình thành, phát triển đồng bộ; các loại hình thị trường vận hành thông suốt. Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường phổ biến, hiện đại. Phát triển kinh tế đã và đang gắn với thực hiện tiến bộ, dân chủ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đa dạng trên các lĩnh vực. Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các đối tác thương mại lớn đã công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, việc đổi mới thể chế còn chậm so yêu cầu; chất lượng thể chế, chính sách chưa toàn diện; hiệu lực, hiệu quả của một số cơ chế, chính sách chưa thực sự đột phá; việc tổ chức thực hiện thể chế, chính sách chưa đạt kết quả như mong muốn.

Chính phủ đã thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của thành tựu đạt được, đặc biệt là những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết; xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, trong đó tập trung xây dựng đầy đủ hơn thể chế về mô hình kinh tế thị trường, tăng cường hội nhập quốc tế, nhất là những nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực thi thể chế, cơ chế, chính sách đã được ban hành; chỉ đạo, điều hành thông suốt, vận hành đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; phát triển đồng bộ các loại thị trường; mở rộng quyền tự do, bình đẳng, kiểm soát độc quyền trong đầu tư, kinh doanh; quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu như: xăng, dầu, điện, than, nước sinh hoạt, dịch vụ y tế, giáo dục… theo nguyên tắc thị trường gắn với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tích cực ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế trên các lĩnh vực, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do; Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương..., thu hút và tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới để trình Bộ Chính trị.

3. Về dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia:

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 3 năm 2014 kế hoạch hành động cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ, cơ quan, địa phương, trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính.

4. Về xử lý nợ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

Để thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và triển khai Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, Chính phủ thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết về việc xử lý nợ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 2014.

5. Về dự án Luật ngân sách nhà nước:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên hợp, tiếp tục chỉnh lý dự án Luật để lấy ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH(3b). KhT 240

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Nghị quyết 14/NQ-CP

Số ký hiệu 14/NQ-CP
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Lĩnh vực
Hành chính
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 05/03/2014
Ngày có hiệu lực 05/03/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 3302

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv