Loading...
Skip to main content
Dự thảo 2.2: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Dự thảo 2.2: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan soạn thảo
Toà án nhân dân tối cao
Ngày soạn thảo 21/02/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến
File toàn văn Dự thảo 2.2: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 Báo cáo đánh giá tác động Luật Tổ chức TAND.docx Tải về

Dự thảo 2.2: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Góp ý dự thảo

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 2318